Trending

Bộ trưởng, Trưởng ngành nào ngồi ghế nóng trả lời chất vấn sáng nay?

The 6th session of the 15th National Assembly of Vietnam began on November 6th, with the implementation of questioning and answering sessions. The Chairman of the National Assembly, Vương Đình Huệ, delivered the opening speech. Various government officials and heads of institutions will be answering questions regarding the implementation of resolutions and monitoring activities. The topics covered include planning and investment, finance, banking, industry and trade, agriculture and rural development, transportation, construction, and natural resources and environment.

Quốc hội khóa XV: Chất vấn và trả lời chất vấn

The 6th session of the 15th National Assembly commenced on November 6th, with the implementation of question and answer sessions. The opening speech was delivered by the Chairman of the National Assembly, Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội

During the opening ceremony, Chairman Vương Đình Huệ addressed the assembly, highlighting the importance of the session and setting the tone for the discussions ahead. His speech emphasized the need for effective governance and the role of the National Assembly in addressing key issues facing the country.

Trả lời chất vấn từ các thành viên

Following the opening speech, various members of the government, including the Minister of Planning and Investment, the Minister of Finance, and the Governor of the State Bank of Vietnam, took turns answering questions posed by the National Assembly. These sessions provided an opportunity for the government officials to address concerns, provide updates on the progress of various initiatives, and engage in meaningful dialogue with the representatives of the people.

Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội khóa XIV

Trong kỳ họp này, Quốc hội nhận được các báo cáo chi tiết về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Những báo cáo này cung cấp thông tin về tiến độ và kết quả của các chương trình và chính sách đã được Quốc hội thông qua, đồng thời đánh giá hiệu quả và đề xuất các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra.

Báo cáo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Thừa ủy quyền

Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện cho Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Báo cáo này tập trung vào việc giám sát và đánh giá các chuyên đề quan trọng, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hiện chính sách của Chính phủ.

Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Báo cáo này tập trung vào việc giám sát và đánh giá công tác tư pháp, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xử lý các vụ án, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện hệ thống tư pháp và tăng cường sự tin cậy của người dân vào hệ thống pháp luật.

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Báo cáo này tập trung vào việc giám sát và đánh giá công tác kiểm sát, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc truy cứu trách nhiệm pháp lý, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Báo cáo này tập trung vào việc giám sát và đánh giá công tác kiểm toán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài chính và tài sản công, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm toán.

Báo cáo tổng hợp của Tổng Thư ký Quốc hội

Tổ

Chất vấn các thành viên Chính phủ và Trưởng ngành

Trong kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ và Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. Những cuộc chất vấn này mang tính quan trọng, cho phép các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến và yêu cầu giải đáp từ các thành viên Chính phủ và Trưởng ngành.

Chất vấn về Kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng

Trong phần chất vấn này, Quốc hội tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến Kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng. Các thành viên Chính phủ và Trưởng ngành sẽ trả lời các câu hỏi và đưa ra thông tin về tiến độ và kết quả của các chương trình đầu tư, chính sách tài chính, và hoạt động của ngân hàng nhà nước. Đồng thời, họ cũng sẽ đề xuất các biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này.

Chất vấn về Công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường

Phần chất vấn này tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến Công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Các thành viên Chính phủ và Trưởng ngành sẽ trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về tiến độ và kết quả của các chương trình và chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời, họ cũng sẽ đề xuất các biện pháp cải thiện và bảo vệ tài nguyên và môi trường, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững trong các ngành công thương, nông nghiệp, và giao thông vận tải.

The 6th session of the 15th National Assembly began on November 6th, with the implementation of questioning and answering sessions. The Chairman of the National Assembly, Vương Đình Huệ, delivered the opening speech. The session included responses from the Minister of Planning and Investment, the Minister of Finance, and the Governor of the State Bank of Vietnam. Additionally, reports were presented by the Deputy Prime Minister, the Chief Justice of the Supreme People’s Court, the Chief Prosecutor of the Supreme People’s Procuracy, and the State Auditor General. The National Assembly also heard a comprehensive report from the Secretary-General of the National Assembly on the implementation of resolutions regarding specialized supervision and questioning from the 14th National Assembly to the 4th session of the 15th National Assembly. The session further involved questioning of government members and heads of departments regarding the implementation of resolutions from the 14th National Assembly to the 4th session of the 15th National Assembly in various sectors such as planning and investment, finance, and banking. The session concluded with questioning in the areas of industry and trade, agriculture and rural development, transportation, construction, and natural resources and environment.

The 6th session of the 15th National Assembly has provided a platform for important discussions and accountability in various sectors of the Vietnamese government. The questioning and answering sessions have allowed for transparency and scrutiny, ensuring that the government is held accountable for the implementation of resolutions and addressing the concerns of the people. This session highlights the commitment of the National Assembly to effective governance and the pursuit of the nation’s development. As the session continues, it is crucial for the government to address the issues raised and work towards the betterment of the country.

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Back to top button
hfaye7990@gmail.com